RSS


UKŁADANIE

Układanie kostki brukowej wykonujemy w następujących etapach:

  • Korytowanie czyli Przygotowanie podłoża
  • Wykonanie podbudowy stabilizującej
  • Wykonanie podsypki
  • Układanie kostki brukowej
  • Ubijanie nawierzchni oraz wypełnianie szczelin w nawierzchni


Etap przygotowania podłoża - czyli korytowanie
Pierwszy etap obejmuje usunięcie wierzchniej warstwy gruntu aż do podłoża naturalnego, stąd różna grubość 10-50 cm. Taki wykop trzeba oczyścić oraz wyrównać jego dno łatą brukarską lub łopatami, a następnie zagęścić aż do momentu, gdy podłoże stanie się odpowiedni utwardzone. W kolejnym etapie za pomocą specjalistycznych urządzeń geodezyjnych jak np niwelator, wyznaczającza się określone parametry, i w razie potrzeby usuwa się nadmiar gruntu lub  uzupełnia powstałe podczas korytowania ubytki w glebie. Jest to najważniejszy etap , ponieważ ma podstawowy wpływ na trwałość nawierzchni jej wygląd oraz prawidłowe odprowadzanie wody. Cała nawierzchnia  powinna miećnachył rzędu 1cm/m,by prawidłowo odprowadzać wodę deszczową.

Wykonanie podbudowy
Drugi etap układania kostki brukowej to wykonanie podbudowy przepuszczalnej dla wody, do której stosuje się tłuczeń, żużel, grys, żwir lub mieszankę żwiru z piaskiem. Jej grubość zależna jest od przeznaczenia nawierzchni, stąd waha się w przypadku ruchu pieszego ok. 20 cm do nawet 45 cm w przypadku pojazdów ciężkich.

Położenie podsypki
Kolejnym etapem brukarstwa jest podsypka, czyli warstwa wyrównawcza odpowiedzialna za odpowiednie osadzenie kostek i niwelowanie różnic w ich grubości. Jej optymalna grubość wynosi od 3 do 5 cm. W przypadku podsypki nie należy jej ubijać.

Ręczne lub maszynowe układanie kostki brukowej
Po tych czynnościach następuje układanie kostki brukowej, które zaczyna się od brzegów nawierzchni w stronę środka. Pozwala to na pracę na ułożonej już nawierzchni bez naruszania podsypki. Kostkę kładzie się rzędami, w całości, zostawiając wolne miejsca, gdy cała kostka się nie mieści. Należy klęczeć na desce. Ważne jest również zachowanie odpowiednich szczelin między kostkami. Zaleca się także mieszanie kostek z poszczególnych palet, by uniknąć różnic w odcieniach. Przy dużych powierzchniach możliwe jest również maszynowe układanie kostki brukowej, które jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego ręcznego układania. Za pomocą maszyn i urządzeń brukarskich, fachowy zespółbrukarzy może uzyskać  wydajność dzienną na poziomie 500 m2 ułożonej nawierzchni, co pozwala na układanie kostki w sposób szybszy i co ważne dużo tańszy.

Wypełnienie spoin i ubijanie powierzchni kostki
Końcowy etap to wypełnienie spoin w nawierzchni suchym piaskiem oraz oczyszczenie jej  powierzchni. Wykonuje się także ubijanie za pomocą brukarskiej płyty wibracyjnej. Etap ubijania należy przeprowadzić kilkakrotnie, dodając w trakcie piasek oraz zamiatając  całą powierzchnię kostki.

 

Related Postsceny kostki brukowej układanie kostki kostka granitowa firma brukarska Toruń gazony krawężniki usługi brukarskie kostka betonowa w Toruniu montaż kostki brukowej kostka brukowa Toruń nawierzchnie z kostki kostka brukowa Toruń cennik